TÜRKİYENİN GEMOLOJİ İLE İLGİLİ YERLERİNİN BELİRLENMESİ

Projeden ülkemizin mevcut gemoloji potansiyelinin detaylı araştırılması ile işleme tekniklerinin (çıkarma, kesme, parlatma vd.) geliştirilmesi ile bu işleme tekniklerinin geniş kapsamlı uygulanabilirliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öyle ki ülkemizde ufak ölçekli işleme uygulamaları yapılamasına karşın genel olarak kapsamlı, hızlı ve alternatifli ve büyük ölçekli üretim bulunmamaktadır. Özellikle Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen taşlar kesilmiş, parlatılmış kısaca işlenmiş olarak gelmektedir. Bu işlemler için ithalatçılar ayrıca oluşan maliyetleri de üstlenerek bu alandaki dışa bağımlılık ve ithalat giderleri artmaktadır. Ayrıca bu husustaki yerel beklenti ve istekler dışa bağımlı olarak karşılanmaktadır. Bu projede ilk olarak bu ihtiyaçları gidermek, ülkemizdeki mevcut süs taşlarının yerlerinin belirlenmesi ile işlenmesi için teknik araştırmalar ile uygulamalar, işleme tesisinin de kurulması, marka oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu sayede ithalat giderlerinin azalması, gemoloji ile ilgili taleplerin artması, ülkemizde mevcut olmayan taşların ham olarak gelebilmesi, işlenen taşlar ile yerel ihtiyaçların daha çok karşılanması ile talebin arttırılması ve de ihraç potansiyelin arttırılması, Türkiye’nin dünyadaki önemli bir “köprü” olma özelliğinin bu alanda da kullanılması hedeflenmektedir.

Projede ikinci olarak ta alternatif ticari hammadde üretimi de amaçlanmaktadır. Öyle ki özellikle son 10 yılda ülkemiz hızla büyümekte ve önemli yatırımlar yapılmaktadır. Tüm bu yatırımlar aynı zamanda hammadde ihtiyaçlarını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizin 2023 hedefleri göz önünde bulundurulduğunda bilumum alanda kullanılabilinecek (yapı sektörü ve kimyasalları, savunma ve havacılık sanayi gibi) hammadde potansiyellerinin belirlenmesi ve bu potansiyel çerçevesinde veri tabanı oluşturulması, uygulama için gereksinimlerin belirlenmesi ve de uygulamaya yönelik prototip üretimleri ile marka/tescil ve de patent(ler) oluşturmak bu projenin bir diğer hedefidir.


GSM ALANINDA ALT YAPI ÇALIŞMALARININ GPR İLE BELİRLENMESİ

Ülkemizde kesintisiz ve kaliteli iletişimin sağlanması adına yapılacak olan çalışmaların sağlamlığı açısından daha önce yapılmış alt yapıların önemi büyüktür. Bu bağlamda bu alt yapıların sağlamlığı son derece önem kazanmaktadır. Bu yapıların mevcut halinin araştırılması, üzerine ve devamına yapılacak ilave tesisler açısından oluşabilecek risklerin tespiti son derece önemlidir. Yapılacak çalışmalar ile bu yapılara zarar vermeden mevcut halinin araştırılması ve raporlanası çalışmaları GPR (yer radarı) yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle temel yapılarının beton ve demir kaliteleri ile değişimlerin tespiti mümkündür. Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespiti yapılarak buna göre planlama yapılmaktadır.