MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Maden Arama ve Proje Geliştirme Grubumuz, bir maden sahasının ilk prospeksiyon ve arama aşamalarından, madencilik projesinin gerçekleştirilmesine kadar her türlü teknik hizmeti verebilecek deneyimli ve uzman kadroya sahiptir. Sözkonusu projelerin dayandırıldığı güvenilir bilgileri derleyecek bilgi işlem biriminin yanı sıra, gerekli her türlü yazılım ve donanım Maden Arama ve Proje Geliştirme Grubunun hizmetindedir.

Maden Arama ve Proje Geliştirme Grubunun çalışma alanları arasında; madencilik faaliyetleriyle ilgili prospeksiyondan, rezerv hesabına kadar her türlü jeolojik çalışma, işletilebilir rezerv hesaplamasından, üretim yöntemi, optimizasyonu ve organizasyonuna kadar her türlü cevher üretim planlaması, proses mineralojisinden, komple akım şeması tespitine yönelik cevher zenginleştirme projelerinin yapımı ve uygulaması, pazar analizlerinden, gerekli finansman kaynağına kadar her kapsamda fizibilite çalışması, gibi faaliyetleri saymak mümkündür.

Maden arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan jeolojik kaynak ve rezerv tespitinde ve raporlamasında uluslararası kabul gören rezerv raporlama standartlarına (JORC Code ve benzeri) uygunluğun sağlanması amacıyla kalite güvence ve kalite kontrol (QA/QC) protokollerimiz geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimiz, bu alanda dünyanın seçkin kuruluşları ile proje bazında işbirliği yapmakta, bölgesel veya proje bazlı ortak jeolojik arama çalışmaları yürütmektedir.