ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması

• Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi

• Yeni kaynak kullanımı yerine geri dönüşümün özendirilmesi

• Çalışanlarımızla beraber toplumunda bu anlamda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla farkındalık üretilmesi