İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

• Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi

• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması

• Aktif denetimler ve iş başı eğitimler ile sürekliliğin sağlanması,

• Çalışanlarında katılacağı proaktif bir sistem oluşturulması,